AMÈRICA DEL SUD


Àngel Beumala
El Butlletí del Centre Excursionista Molins de Rei, vol.2, núm.7, 1996, pp. 14-15

Àngel Beumala
El Butlletí del Centre Excursionista Molins de Rei, vol.2, núm.9, 1996, pp. 22-23

Àngel Beumala
El Butlletí del Centre Excursionista Molins de Rei, vol.2, núm.10, 1996, pp. 19-20

Àngel Beumala
El Butlletí del Centre Excursionista Molins de Rei, vol.2, núm.39, 2004, pp. 13-14

Àngel Beumala
El Butlletí del Centre Excursionista Molins de Rei, vol.2, núm.40, 2004, pp. 13-14

Àngel Beumala
El Butlletí del Centre Excursionista Molins de Rei, vol.2, núm.41, 2004, pp. 14-15

Àngel Beumala
El Butlletí del Centre Excursionista Molins de Rei, vol.2, núm.42, 2004, pp. 12-13


Fitz Roy   [ Argentina ] 

Àngel Beumala
El Butlletí del Centre Excursionista Molins de Rei, vol.2, núm.59, 2008, pp. 14-15


Torres del Paine   [ Xile ] 

Àngel Beumala
El Butlletí del Centre Excursionista Molins de Rei, vol.2, núm.60, 2009, pp. 14-16