ÀSIA


Àngel Beumala
El Butlletí del Centre Excursionista Molins de Rei, vol.2, núm.4, 1994, pp. 13-16


Àngel Beumala
El Butlletí del Centre Excursionista Molins de Rei, vol.2, núm.45, 2005, pp. 12-13


Àngel Beumala
El Butlletí del Centre Excursionista Molins de Rei, vol.2, núm.46, 2005, pp. 12-13


Desert del Thar i Rajasthan ( Índia )

Àngel Beumala
El Butlletí del Centre Excursionista Molins de Rei, vol.2, núm.50, 2006, pp. 18-19