OCEANIA


Àngel Beumala
El Butlletí del Centre Excursionista Molins de Rei, vol.2, núm. 64, 2010, pp. 16-17


Atol de Fakarava   [ Arxipèlag de Tuamotu, Polinèsia Francesa ] 

Àngel Beumala
El Butlletí del Centre Excursionista Molins de Rei, vol.2, núm.65, 2010, pp. 22-23